[giaban]315.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá: 315.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BN -O103 
Kích thước: 1215 mm ( dài ) x 1210 mm ( rộng ) 
Độ dày: 12 mm 
Bản nhỏ, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ 
 Tiêu chuẩn: AC5, E1 Bảo hành: 15 năm [/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]


Thai Green BN - O103
Thai Green BN - O103

 [/hinhanh]

[giaban] Giá: 300.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá: 300.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]

[/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]

Sàn gỗ Thaigreen BT8-13344
Sàn gỗ Thaigreen BT8-13344


 [/hinhanh]

[giaban] Giá: 215.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá: 215.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BN-O103 
Kích thước: 1215 mm ( dài ) x 195 mm ( rộng ) 
Độ dày: 8 mm 
Bản to, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ 
Tiêu chuẩn: AC4, E1 
Bảo hành: 25 năm [/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]

Sàn gỗ Thaigreen BT8-0686
Sàn gỗ Thaigreen BT8-0686


 [/hinhanh]

[giaban] Giá:215.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá:215.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BN-O103 
Kích thước: 1215 mm ( dài ) x 195 mm ( rộng ) 
Độ dày: 8 mm 
Bản to, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ 
 Tiêu chuẩn: AC4, E1 
Bảo hành: 25 năm [/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]
Sàn gỗ Thaigreen BT8-9321
Sàn gỗ Thaigreen BT8-9321 [/hinhanh]

[giaban] Giá: 215.000 VNĐ/m2[/giaban]


[tomtat]
Giá: 215.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BT8-0102 
Kích thước: 1215 mm ( dài ) x 195 mm ( rộng ) 
Độ dày: 8 mm Bản to, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ 
 Tiêu chuẩn: AC4, E1 
Bảo hành: 25 năm [/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]

Sàn gỗ Thaigreen BT8-0102
Sàn gỗ Thaigreen BT8-0102


 [/hinhanh]

[giaban] Giá: 215.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá: 215.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BT8-M103 
Kích thước: 1215 mm ( dài ) x 195 mm ( rộng ) 
Độ dày: 8 mm Bản to, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ  
Tiêu chuẩn: AC4, E1 
Bảo hành: 25 năm   
[/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]


Sàn gỗ Thaigreen BT8 - M103
Sàn gỗ Thaigreen BT8 - M103


 [/hinhanh]

[giaban] Giá: 215.000 VNĐ/m2 [/giaban]


[tomtat]
Giá: 215.000 VNĐ/m2
Liên hệ 096.410.3366
[/tomtat]

[kythuat]
Mã sản phẩm: BT8-M105 
Kích thước: 1210 mm ( dài ) x 195 mm ( rộng ) 
Độ dày: 8 mm 
Bản nhỏ, mặt sần, hèm phẳng, sáp nến 
Xuất xứ: ThaiLand 100%, hàng chính hãng, có đầy đủ CO, CQ 
Tiêu chuẩn: AC4, E1 
Bảo hành: 25 năm [/kythuat]

[mota]


Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0966.036.639 hoặc 096.410.3366 để được tư vấn trực tiếp và báo giá tốt.


[/mota]

[hinhanh]

Sàn gỗ Thaigreen BT8-M105
Sàn gỗ Thaigreen BT8-M105


 [/hinhanh]